آموزش بافت کلاه مدل ستاره ای
کد مطلب : 1573
تاریخ : يكشنبه 16 مهر 1396 - 03:51

برای بافت این کلاه دانه هایمان باید مضربی از ۶ باشند. من آموزش را با ۱۱۴ دانه شروع می
کنم.


ابتدا ۱۰ رج کشباف آمریکایی می بافیم
( کشباف آمریکایی: مانند کشباف معمولی با این فرق که رج های روی لباس دانه های زیر
را نمی بافیم فقط دانه های رو را می بافیم ولی رجهای پشت لباس همه دانه ها را یکی
زیر یکی رو می بافیم .)

رج ۱ : ۹ دانه رکن
-۱ژته-۱زیر-۱ژته-۱۸دانه رکن-۱ژته-۱زیر-۱ژته-۱۸دانه رکن-۱ژته-۱زیر-۱ژته-۱۸دانه
رکن-۱ژته-۱زیر-۱ژته-۱۸دانه رکن-۱ژته-۱زیر-۱ژته-۱۸دانه رکن-۱ژته-۱زیر-۱ژته-۹دانه
رکن

رج۲ : ۱۰دانه رکن(ژته ها را بسته می
بافیم)-۱رو-۲۰رکن-۱ رو-۲۰رکن-۱ رو-۲۰رکن-۱ رو-۲۰رکن-۱ رو-۲۰رکن-۱ رو-۱۰دانه رکن

این روند را تا ۲۰ رج ادامه می دهیم
یعنی رجهای فرد در دو طرف آن یک دانه ثابت ژته می اندازیم و رجهای زوج ژته را بسته
می بافیم

رج ۲۱ : یک دانه ای که هر رج ثابت
بود ( در دو طرفش ژته می انداختیم) در این رج باید از دو طرفش دو دانه را با هم
یکی کنیم . به این صورت : *۲ دانه کور شود-۱ زیر-۲دانه کور شود * (این کار ار یک
رج در میان انجام می دهیم)

رج ۲۲ و رجهای زوج بعدی همه دانه ها
را رکن می بافیم البته به جز آن یک دانه ثابت که باید از رو بافته شود.

این روند را هم آنقدر ادامه می دهیم
تا ۱۸ دانه باقی بماند . حالا ۱۸ دانه را در نخ می گیریم و جمع می کنیم و درز را
می دوزیم.


منبع : cibdownload.com
لینک این مطلب : http://www.cibdownload.comp1573