An error occured: XML data could not be loaded. Make sure you specified the correct path. نسخه چاپي آموزش بافت کلاه جوکری با دو میل
آموزش بافت کلاه جوکری با دو میل
کد مطلب : 1686
تاریخ : يكشنبه 4 آذر 1397 - 09:31

کلاه جوکری از کلاه های مورد علاقه کودکان است. بافت بسیار راحتی دارد و کافی است یک مدل بافت را حدود 200 رج ببافید و طبق روش گفته پیش بروید.


در این آموزش مدل بافت کلاه جوکری را به روش ساده و گویا برای شما توضیح داده است.

 

مهارت های لازم برای بافت کلاه جوکری

 

  • دو تا یکی: دو دانه را با هم یکی کردن
  • کشبافت: یک دانه زیر- یک دانه رو
  • بافت ساده: یک رج زیر- یک رج رو

 

 

وسایل لازم برای بافت کلاه جوکری

 

  • کاموا متوسط
  • ميل شماره ٥

 


روش بافت کلاه جوکری

 
 

 

در این مدل کلاه نوع بافت را می توانید به دلخواه خودتان انجام دهید.
برای شروع بافت ابتدا 86 دانه سر اندازید.

 

 

شروع بافت:
 16 الی ١٨ سانتی متر، کشباف دوتایی یعنی  2 دانه زیر، 2 دانه رو ببافيد.

 

حال از رج رفت شروع کنید روش زیر را روی بافت انجام دهید:

 

رج ١:
٢ دانه زير، (1 دانه زیر،  1 دانه رو) پرانتز را تا ٤ دانه آخر تكرار كنيد و سپس ٢ تا يكى از رو،٢ دانه زير. حال ٨٥ دانه روى ميل داريم.

 

 

رج ٢:
٢ دانه رو، (1 دانه زیر، 1 دانه رو) تا ٣ دانه انتهاى رج پرانتز را تكرار كنيد و سپس 1 دانه زیر،٢ رو ببافید.

 

 

رج ٣:
 ٢ دانه زير، (1 دانه رو، 1 دانه زیر) پرانتز را تا ٣ دانه آخر رج تكرار كنيد و سپس 1 دانه رو،٢ زير ببافید.

 

سپس دو رج آخر يعنى رج ٢ و ٣ رو دو بار ديگه تكرار كنيد.

 

بافت قسمت جوکری

برای بافت این قسمت به ترتيب رج هاى زير عمل كنيد:

 

رج ١:
٢ دانه زير،٢ تا يكى از رو، بقيه دانه ها را همان طور كه مي بينيد ببافيد، يعنى دانه های زير را به زير و دانه های رو را به رو ببافيد. سپس ٢ تا يكى از رو، ٢ دانه زير (٨٣ دانه روى ميل داريد).
رج هاى ٢ و 4: 
همه دانه ها را همان طور كه مي بينيد ببافيد.

 

 

رج هاى ٥ تا 80 :
رج هاى ١ تا ٤ را ١٩ بار تكرار كنيد تا ٨٠ رج بشود و روى ميل ٤٥ تا دانه بماند.

 

 

رج رفت بعد:
٢ دانه زير، ٢ تا يكى از رو، باقى دانه ها را همان طور كه ديده می شوند ببافید تا ٤ تا دانه آخر، سپس ٢ تا يكى از رو،٢ دانه زير (٤٣ دانه داريد).

 

 

رج بعد:
همه دانه ها را همان طور كه ديده می شوند ببافید

 

دو رج آخر را تا جايى تكرار كنيد كه ٧ دانه روى ميل بماند، سپس همه دانه ها را كور كنيد و درز کلاه جوکری را  بدوزيد.


منبع : cibdownload.com
لینک این مطلب : http://www.cibdownload.comp1686